หน้าหลัก ทรัพย์สิน โครงการ พัฒนาการตลาด บริการ ความรู้/ข่าวสาร ภูสิริ 54 ติดต่อเรา/แนะนำ
สภาพที่ดิน
ถนนกว้าง
หน้ากว้าง
สาธารณูปโภค
หันทิศ
พื้นที่สี
อายุ
ใบ รง.4
พื้นที่ใช้สอยตัวโรงงาน
หันทิศ
พื้นโหลดน้ำหนักสูงสุด
ถนนกว้าง
พื้นที่ใช้สอยสำนักงาน
สาธารณูปโภค
ใบ อ.1
พื้นที่สี
อายุ
ที่จอดรถ
จำนวนชั้น
พื้นที่ส่วนกลาง
ห้องนอน
รปภ.
ห้องน้ำ
ใกล้รถไฟฟ้า
พื้นที่ใช้สอยภายใน
อายุ
ที่จอดรถ
พื้นที่ใช้สอยของคอนโด
รปภ.
ห้องนอน
ใกล้รถไฟฟ้า
ห้องน้ำ
ใกล้ ป้ายรถเมย์ สองแถว
พื้นที่ส่วนกลาง
พื้นที่ใช้สอยของห้อง
ที่จอดรถ
ห้องนอน
รปภ.
ห้องน้ำ
ใกล้รถไฟฟ้า
พื้นที่ส่วนกลาง
ใกล้ ป้ายรถเมย์ สองแถว
พื้นที่ใช้สอย
รปภ.
ห้องน้ำ
ใกล้รถไฟฟ้า
พื้นที่ส่วนกลาง
ใกล้ ป้ายรถเมย์ สองแถว
ที่จอดรถ

ภูสิริ 54 ทำให้การลงทุนของคุณ "Smart & Smooth"
บริษัทพัฒนาการลงทุนและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ติดต่อเรา
บริษัท ภูสิริ 54 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
พัฒนาการลงทุนและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เลขที่ 99/12 หมู่5
ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
034-406-654
[email protected]
ขาย
โรงงาน อาคารพาณิชย์
คลังสินค้า ตึกสำนักงาน
ที่ดินอุตสาหกรรม กิจการ
ที่ดินพาณิชย์ติดถนนใหญ่ โครงการ
ที่ดินพาณิชย์ในซอย อื่นๆ
ให้เช่า
โรงงาน อาคารพาณิชย์
คลังสินค้า ตึกสำนักงาน
ที่ดินอุตสาหกรรม กิจการ
ที่ดินพาณิชย์ติดถนนใหญ่
ที่ดินพาณิชย์ในซอย
ติดตามข่าวสาร

facebook.com/PUSIRI54PROPERTY

...PUSIRI54